13/03/2023 09:15        

Tham gia tháng hành động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 trên địa bàn thành phố Nha Trang

Thực hiện kế hoạch số 310/KH-GDĐT ngày 01/3/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang về tham gia tháng hành động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Chào mừng 77 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2023); Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niêm Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và  kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023). Sáng ngày 12/3/2023 tại Quảng trường 2/4 thành phố Nha Trang; Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường mầm non Phương Sơn tham gia chạy Olympic hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" trong tuổi trẻ thành phố, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 
Video