02/11/2022 14:54        

Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Người lao động năm học 2022 - 2023

Sáng ngày 20/10/2022 trường mầm non Phương Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ, Viên chức, Người lao động năm học 2022 - 2023.Về dự Hội nghị có 34/34 CB, GV, NV. Hội nghị được tổ chức trên tinh thần dân chủ, thiết thực, bảo đảm các nội dung theo quy định: Phát động thi đua, ký giao ước thi đua...

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao các chỉ tiêu đề ra;  thư ký thông qua Nghị quyết với 100% CB, GV, NV nhất trí tán thành.

 

 

 

 

 
Video