25/05/2022 16:03        

Ban Giám hiệu

Ban Giám Hiệu trường mầm non Phương Sơn gồm 3  đồng chí:

1. Trần Thị Út                   - Hiệu trưởng

2. Trần Thị Thanh Thúy - Phó Hiệu trưởng

3. Phạm Thị Phi             - Phó Hiệu trưởng

 
Video