Đại hội Chi bộ Mầm non nhiệm kỳ 2022-2025.

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 24/02/2022 của Đảng ủy phường Phương Sơn về việc chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ (nhiệm kỳ 2022 – 2025); Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 22/5/2022 của Đảng ủy về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Sáng ngày 13/6/2022 Chi bộ Mầm non tổ chức Đại hội để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ mầm non - Lễ kết nạp Đảng viên mới

Sáng ngày 20/11/2021 Chi bộ Mầm non long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Lê Thị Hiền. Chi bộ Mầm non hân hạnh đón tiếp Đ/c Nguyễn Hoàng Vy - Bí thư Đảng ủy phường Phương Sơn về dự và phát biểu chỉ đạo.
Video