11/10/2023 14:34        

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Thực hiện Công văn số 8072/UBND-GDĐT ngày 29/9/2023 của UBND thành phố Nha Trang về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023”;

Sáng ngày 02/10/2023, Trường mầm non Phương Sơn tổ chức tuyên truyền "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023", với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”

 Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh về năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện; tổ chức các trò chơi trên máy tính, khuyến khích trẻ tham gia....

Tuyên truyền đến phụ huynh trong việc “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” thông qua góc tuyên truyền ở lớp, trên nhóm Messenger, Zalo, Facebook và các cuộc họp phụ huynh.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động


 

 

 
Video