03/01/2023 07:40        

Đại hội Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện Hướng dẫn số 11/HD-LĐ ngày 18/7/2022 của Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang V/v hướng dẫn một số nội dung tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028; Chiều ngày 30/12/2022 Công đoàn trường mầm non Phương Sơn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Công đoàn cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên công đoàn; đoàn kết, tập hợp trí tuệ thảo luận và quyết định những vấn đề thiết thực liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phát triển đơn vị, theo phương châm: ‘Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển’.

Về dự Đại hội có 34 đại biểu là Cán bộ Viên chức, Người lao động.

Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Đinh Thị Thu Thảo - Chủ tịch Công đoàn kêu gọi các đoàn viên công đoàn tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung công tác như Nghị quyết Đại hội đã đề ra, các mục tiêu kế hoạch phát triển giáo dục trong những năm tiếp theo.

Với tinh thần làm việc  khẩn trương và  trách nhiệm, Đại hội Công đoàn cơ sở trường Mầm non Phương Sơn nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 
Video