02/11/2022 15:40        

Tập huấn chuyên môn tổ chức hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ trong các cơ sở Giáo dục mầm non

Chiều ngày 28/10/2022, tổ chuyên môn tập huấn hướng dẫn giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ trong các cơ sở Giáo dục mầm non
+ Kiến thức pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông;
+ Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non;
+ Phương pháp, hình thức giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non;
+ Sử dụng phim hoạt hình và Ebook trong tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non;
+ Công tác tuyên truyền phối hợp với cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non.

 
Video