08/06/2022 09:57        

Lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi và Tổng kết năm học 2021 - 2022

Năm học 2021 – 2022 là năm đầu tiên ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học; vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo.

Trong năm học qua trường Mầm non Phương Sơn luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Phương Sơn, sự chỉ đạo kịp thời của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, Hội cha mẹ học sinh. Đặc biệt cùng với sự nỗ lực của CBGV, NV, các bậc phụ huynh và các cháu đã tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Được sự nhất trí của Phòng GDĐT Nha trang; sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Phương Sơn, Hội cha mẹ học sinh các lớp. Hôm nay trường mầm non Phương Sơn tổ chức Lễ Tổng kết và ra trường năm học 2021 – 2022 để báo cáo thành quả công tác, hoạt động của giáo viên và học sinh của trường trong một năm học qua.

 
Video